Povodí Moravy hlásí úspěšné dokončení opravy památkově chráněného jezu

Povodí Moravy dokončilo projekt opravy kamenného jezu ve Znojmě. Práce trvaly čtvrt roku. Oblekovickému jezu přinesly podle vodohospodářů prodloužení životnosti, zajištění stability, bezpečného provozu a navrácení jedinečné krásy. Jez je také kulturní památkou.

„Oprava dopadla na výbornou a to i přesto, že se jedná o kulturní památku, jejíž oprava probíhala za plného provozu. Stavbu jsme převzali v řádném termínu bez vad a nedodělků. Opravený jez tak může nadále plnohodnotně plnit svoji funkci a navíc dokládat svědectví o schopnostech a důmyslnosti našich předků při stavbě vodních děl,“ sdělil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák

Samotná oprava spočívala podle podniku v odstranění paty jezu, očištění jezového tělesa a založení nové paty jezu. Současně také vodohospodáři vyměnili trámový rastr včetně trámu přelivné hrany i jeho ukotvení. „Dělníci dále vyplnili nátrže, doplnili kámen v kavernách přelivné plochy i kamenný zához v podjezí. Současně s tím došlo i na přespárování levobřežní zdi. Kvůli opravě byl dočasně odstraněný sjízdný prvek pro vodáky, avšak během dokončování oprav ho dělníci nainstalovali na původní místo,“ vysvětlilo Povodí Moravy.

Oprava jezu, který patří k nejstarším v povodí řeky Dyje, si vyžádala náklady v hodnotě přibližně 12 milionů korun. Poslední modernizace zde proběhla v 70. letech minulého století.

Scroll to Top