Čeští vodohospodáři a vědci vyvíjejí informační systém na předpověď stavu podzemních vod

Tým expertů také pracuje na vývoji účinnější a levnější technologie pro čištění odpadních vod. Se špatnou kvalitou filtrace se potýkají především malé obce, pro které je zajištění správné technologie příliš drahé. O projektu informovala Technologická agentura ČR.

Informační systém ZAVOD má sdružovat data pro hodnocení stavu a předpověď zásob podzemních vod. Systém navíc dokáže nabízet modelové scénáře, aby byli vodohospodáři schopni zjistit, jaký dopad bude mít pokles srážek na hladinu podzemní vody. Akademici také kvůli zachování zásob vody navrhují zpoplatnění volně odtékajících srážkových vod.

 „Analyzujeme různé varianty zpoplatnění srážkového odtoku a přepadů s cílem najít podobu regulace,” uvedl David Stránský z pražské Fakulty stavební ČVUT. Lepší hospodaření s vodou by pak mělo zajistit také kvalitnější čištění odpadních vod v malých obcích, kde není ideální budovat klasické mechanicko-biologické čistírny. „V rámci tohoto projektu je vyvíjen nový anaerobně sorpční biofiltr, který se stane součástí konstruovaných mokřadů pro čištění speciálních typů vod,” představil za Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Pavel Novák.

Sucho nově monitoruje systém HAMR

Ministerstvo životního prostředí spustilo v prosinci v ostrém provozu online předpovědní systém pro zvládání sucha s názvem HAMR. V první fázi si klade za cíl především informovat širokou veřejnost. Druhou fázi ministerstvo spustí v průběhu léta 2019. Ta bude naopak zaměřena na požadavky úprav vodního zákona. Na projektu ministerstvo spolupracuje s Výzkumným ústavem vodohospodářským TGM, CzechGlobem, Českou zemědělskou univerzitou a Českým hydrometeorologickým ústavem.

V HAMRu může veřejnost najít rozlišení jednotlivých typů sucha. První mapa prezentuje sucho meteorologické. Další mapy pak vývoj sucha v různých oblastech, jak se projevuje. Poslední mapa zahrnuje i informace o nakládání s vodami a prezentuje stav množství dostupných zdrojů k požadavkům v dané oblasti. K dispozici je také vývoj za posledních 12 týdnů a procentuální čísla o ploše území zasažené některou kategorií sucha.

Portál rovněž obsahuje informace o aktuálních hodnotách odtoku a procentuálního nasycení retenční kapacity půd. Součástí HAMRu bude i speciální rozhraní pro klíčové odběratele vody.

Scroll to Top