VHZ Šumperk letos investují přes 100 milionů korun

Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk v součinnosti s provozovatelem své vodovodní a kanalizační infrastruktury, Šumperskou provozní vodohospodářskou společností, v prosinci zveřejnila nové ceny vodného a stočného.

V tarifní oblasti VHZ Šumperk dojde k celkovému meziročnímu nárůstu cen vodného a stočného o cca 3,5%. Celková výše vodného a stočného pak v roce 2019 bude činit celkem 91,67 korun za kubík vody. Zůstane však i tak pod hranicí sociálně únosné ceny vodného a stočného v Olomouckém kraji.

Příjmy z nájemného se pak zvýší z 97 milionů korun na 107 milionů. „Do navýšení nájemného se nadále promítá nutnost tvorby finančních zdrojů na obnovu vodárenské infrastruktury v souvislosti s plněním podmínek poskytnutí dotace z EU na velký vodohospodářský projekt „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. Fáze,“ uvedli vodohospodáři na portálu vhz.cz.

 

Scroll to Top