Ustanoven dobývací prostor pro těžbu u Moravského Písku, lidé se bojí o ...

Brněnský obvodní báňský úřad vydal rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru k těžbě štěrkopísku. Pokud se proti tomu nikdo neodvolá, společnost Český štěrkopísek může podat žádost o těžbu. ČTK o tom informoval mluvčí báňského úřadu Bohuslav Machek.

Stanovení dobývacího prostoru ještě neznamená povolení k těžbě. Je to pouze kladné stanovisko ke způsobu využití prostoru a rozhodnutí o vlastní těžbě ani nepředjímá. Nyní poběží lhůta 15 dnů pro podání odvolání. Situací se bude dále zabývat několik orgánů včetně hygieniků.

U Moravského Písku by se dle plánu mělo těžit 350 tisíc tun štěrku ročně. Zdroj pitné vody nazvaný Bzenec-komplex se nachází na pomezí Jihomoravského a Zlínského kraje a zásobuje obyvatele Hodonínska, Břeclavska a části Kroměřížska. Riziko ohrožení zdroje potvrdili jihomoravští hygienici a nesouhlasné stanovisko zaujal také Jihomoravský kraj.

Český štěrkopísek je jiného názoru. „V České republice existuje minimálně 15 srovnatelných štěrkoven, kde se štěrk těží v obdobných podmínkách, to znamená v blízkosti vodního zdroje. A k žádným negativním vlivům nedochází,“ řekl v roce 2017 České televizi právní zástupce společnosti Pavel Josefus.

Scroll to Top