Sněžení a tání zlepšily situaci také v nádržích v povodí Odry

Sněžení, v nižších polohách déšť a občasné tání zlepšilo situaci na tocích v povodí Odry. Uspokojivější stav hlásí především Beskydy. Zvýšené průtoky zlepšily rovněž situaci v nádržích, kde přibylo za poslední měsíc 18 milionů kubíků vody, z toho jen v přehradách Šance, Morávka, Těrlicko a Žermanice to bylo 15 milionů kubíků.

„Jestliže jsme na nádrži Žermanice ještě na začátku prosince kvůli nízkému stavu uvažovali o omezení odběrů, dnes je situace úplně jiná, nádrž se téměř doplnila a disponuje velkými sněhovými zásobami ve svém povodí,“ uvedl generální ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč. Sněhové zásoby v současnosti v beskydských nádržích dosahují nadprůměrných hodnot. V případě nádrže Šance umožní také její naplnění zpět na úroveň zásobního prostoru po dlouhodobé rekonstrukci.

Rozsáhlé práce trvaly tři roky a zahrnovaly široký okruh prvků zaměřených na zvýšení kapacity objektů pro převádění povodní, na zvýšení koruny a stability hráze a těsnění jejího podloží, na monitoring veličin nutných pro provoz i vyhodnocení stavu vodního díla. Projektantem akce byla společnost AQUATIS, zhotovitelem pak společnost OHL ŽS. Modernizace Šance byla financována ministerstvem zemědělství v dotačním programu „Podpora prevence před povodněmi III“ a také z vlastních prostředků Povodí Odry.

„Vše bude záviset na rychlosti tání. Pokud bude stoupání hladiny pozvolné, bude to v pořádku. V případě rychlého tání ale budeme muset vodu odpouštět a zachovat předepsanou maximální rychlost stoupání hladiny,“ doplnil Tomáš Skokan zodpovědný za technický a bezpečností dohled nad přehradami.

Sucho z minulého roku však stále pociťují jesenické přehrady. V nádržích Slezská Harta a Kružberk chybí 33 milionů kubíků vody a průměrné sněhové zásoby v Jeseníkách zatím jejich doplnění neslibují.

Scroll to Top