Ministerstvo zemědělství poskytlo za čtyři roky do boje proti suchu 29 miliard

Ministerstvo zemědělství dlouhodobě podporuje opatření, která zadrží vodu v krajině. Pomohlo například financovat nové rybníky, revitalizovat toky a budovat závlahy. Informaci o naplňování programů ministerstva k omezení následků sucha a nedostatků vody v letech 2015 až 2018 schválila vláda. Programy jsou plánovány ve třech šestiletých etapách až do roku 2033 a navazují na opatření z minulých let. Informoval o tom mluvčí resortu Vojtěch Bílý.

„Od roku 2015 jsme na opatření proti suchu a nedostatku vody vynaložili z národního rozpočtu 7,4 miliardy korun a ze zdrojů Evropské unie 21,6 miliardy. Zaměřili jsme se na zadržování vody v krajině i na zabezpečení vodních zdrojů. Dlouhá období sucha z loňského i předloňského roku potvrzují, že naše programy byly načasovány správně,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Ministerstvo z národních zdrojů financuje například program na obnovu, odbahnění a výstavbu rybníků a vodních nádrží nad 2 hektary i na opravy hrází. V této oblasti bylo od roku 2016 vynaloženo 450 milionů korun. Z programu na podporu drobných toků a malých nádrží obce, Lesy ČR nebo podniky Povodí získaly 1,1 miliardy korun.

Významná je podle ministerstva rovněž podpora rozšíření infrastruktury vodovodů a kanalizací, včetně zkvalitňování technologií pro čištění odpadních vod i vodárenskou úpravu k zajištění kvalitní pitné vody. Od roku 2016 zde bylo investováno 1,2 miliardy korun, připraveny jsou další projekty za 1,3 miliardy.

Významnou součástí boje proti suchu je budování protipovodňových staveb. Ministerstvo tak plánuje vodní dílo Skalička v povodí Bečvy, kde pokračují výkupy pozemků pod budoucí stavbou. Na Rakovnicku se připravuje budování nádrží Senomaty Šanov a Kryry v povodí Ohře. V přípravě jsou také podklady k výstavbě přehrady Vlachovice na Zlínsku. Dalším cílem ministerstva je obnovit, modernizovat a rozvíjet závlahy. Rovněž poskytuje vlastníkům lesa částečnou úhradu nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin.

Scroll to Top