Díky modernizaci čistírny může fungovat LDN v Ledči nad Sázavou

Bez opravy by již nemohla fungovat jak čistírna v ledečeské části Háj, tak samotný provoz léčebny dlouhodobě nemocných. Dle rozhodnutí odboru životního prostředí městského úřadu totiž byla platnost povolení k nakládání s vodami vydána na časově omezenou dobu, a to jen do 31. července 2018.

„Čistírna, která slouží k likvidaci odpadních vod z areálu Léčebny dlouhodobě nemocných Nemocnice Háj a Domova Háj, již nesplňovala podmínky pro vypouštění odpadních vod. Částečná rekonstrukce proběhla jen v roce 2002,“ upřesnil starosta Ledče Zdeněk Tůma.

Modernizaci provedla firma Unimont J. C. K., která uspěla ve výběrovém řízení. Na akci se finančně podílela společnost Vysočinské nemocnice, která v Háji léčebnu dlouhodobě nemocných provozuje. Dílo již bylo předáno do užívání městu.

„Celkové náklady činily 4 448 722 korun včetně DPH. Kraj Vysočina se na této opravě podílel dotací ve výši 1 482 750 korun a Vysočinské nemocnice přispěly částkou 1 482 907 korun. V současné době probíhá zkušební provoz a někdy v polovině roku by mělo proběhnout kolaudační řízení,“ informovala vedoucí oddělení majetku a investic městského úřadu v Ledči nad Sázavou Jana Hospodková.

Scroll to Top