Bobři dokončili v řece Lužná druhý stupeň kaskády

Na Osoblažsku, kudy Lužná protéká, byl první výskyt bobrů zaznamenán před patnácti lety na říčce Prudník u Slezských Pavlovic. Od té doby o sobě dávají v oblasti vědět čím dál více. Například v řece Lužná u Slezských Rudoltic v roce 2017 postavili první stupeň kaskády. Nyní dobudovali dokonce druhý. Je tak pravděpodobné, že bobři budou vodní dílo v říčce vylepšovat po generace.

Hromadění mrtvého dřeva v hrázích a zadržování vody sice zlepšuje ekologické hodnoty lokality, ale při povodních tyto bariéry mohou škodit. Bobr evropský je ohrožený druh a je chráněný českou i evropskou legislativou. Jestliže by chtělo například Povodí Odry do jeho hrází a hradů zasahovat, musí žádat o výjimku krajský úřad.

„Pokud se jedná o lokality, kde nehrozí nebezpečí ohrožení života nebo majetku, není důvod do přirozeného prostředí bobrů zasahovat. Lokalita u Slezských Rudoltic je i pro správce toku novum a bude na posouzení příslušného orgánu ochrany přírody a vodoprávních orgánů, jak s tímto případem naloží,“ uvedla pro Deník mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

V Poodří obývají bobři zhruba 25 teritorií, zemědělci a vodohospodáři si stěžují na způsobené škody

Bobr evropský po sobě zanechává ohlodané stromy, vystavěné vodní hráze nebo nory v březích řek. V zimě se lépe pozorují stopy, které po sobě bobři zanechávají hlavně kolem koryt řek. O aktivitě tohoto druhu v Poodří jsme informovali již před dvěma lety.

Chráněná krajinná oblast Poodří se nachází v Moravskoslezském kraji v severovýchodní části Moravské brány mezi obcí Vražné nedaleko Oder a jižním okrajem města Ostravy. V únoru 2017 bylo v oblasti lokalizováno zhruba 120 až 150 těchto hlodavců.

„Bobři mají jasně vytyčená teritoria, kam dalšího bobra, který do jejich rodiny nepatří, jednoduše nepustí. Takže na jednom místě se přemnožit nemohou,“ vysvětlil zoolog Štěpán Tračík. Největší starosti dělají bobři zemědělcům a vodohospodářům. Kvůli bobrům mají zemědělci na pozemcích vodu. Stát však škody napáchané bobrem může lidem proplatit. Bobři také ničí porosty kolem řek.

Stěžují si na ně i vodohospodáři. Bobři totiž likvidují porosty kolem řek, které chrání břehy před erozí. Systematický odlov bobrů se však zatím nechystá. V současnosti bobr v Česku obývá šest hlavních oblastí. Dolní Labe, jihozápad Čech, povodí Divoké Orlice, řeku Moravu, Dyji a Odru.

Scroll to Top