VHS vykázaly za hospodářský rok obrat 916,22 milionů

Obrat společnosti k 30. červnu 2018 skončil téměř na miliardě korun. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné v obchodním rejstříku na konci prosince.

Firma patří mezi významné stavební společnosti severozápadních Čech a její počátky sahají až do roku 1953, kdy se specializovala jen na výstavbu vodovodů, kanalizačních řadů a vodohospodářských děl. Postupem času se spektrum činností rozšiřovalo o plynovody, silniční stavby nebo mosty. Stěžejní činností VHS je dnes výstavba a rekonstrukce silnic, dálnic a mostů, opravy místních komunikací, výstavby okružních křižovatek, chodníků, parkovišť a související práce. Druhou významnou oblast tvoří výstavba a rekonstrukce vodovodů, kanalizací, plynovodů, parovodů a čistíren odpadních vod.

Scroll to Top