Frýdlantská vodárenská společnost dokončuje modernizaci úpravny vody v Bílém Potoce

Úpravna by měla být do zkušebního provozu spuštěna již v lednu. Nutná byla rekonstrukce hlavně proto, že voda nesplňovala požadované parametry. Při přívalových nebo delších deštích nedokázala vyřešit problém se zákalem vody v Hejnicích, Raspenavě a okolních obcích. Nová technologie má navíc výrazně vyšší kapacitu.

Podstatnou část nákladů pokryjí dotace z Operačního programu Životní prostředí a z fondu Libereckého kraje. Celkem by se mělo jednat o částku přesahující 150 milionů korun. Zbytek zaplatí FVS z úvěru. Úpravna vody Bílý Potok a úpravna ve Frýdlantu jsou zásadními zdroji pitné vody pro Frýdlantsko.

Obě úpravny fungují od poloviny 70. let a v roce 2010 měla FVS připravený projekt na jejich modernizace za 358 milionů korun. Kvůli odstraňování povodňových škod po záplavách v srpnu 2010 od něj musela upustit. Nakonec se do frýdlantské úpravny investovalo 15 milionů korun, což zlepšilo kvalitu dodávané vody zhruba na osm let.

Ilustrační foto

Scroll to Top