V Rokycanech zůstává cena vody stejná

Rokycany jsou členem Vodohospodářského sdružení měst a obcí. Lidé budou dále platit 93,44 korun za kubík vody. Podle starosty Václava Kočího došlo pro rok 2019 k významnému navýšení nájemného pro provozovatele sítě, Vodohospodářskou společnost Sokolov, čímž se vytváří potřebné zdroje pro obnovu sítě.

Vodárenské společnosti musí při stanovování výše vodného a stočného respektovat regulatorní pravidla. Cenovou politiku vodního hospodářství reguluje ministerstvo financí. Z ceny vody, kterou domácnosti zaplatí, odchází 41 % do veřejných rozpočtů v podobě daní a další odvodů. DPH na vodné a stočné je 15 %. Při tvorbě ceny vody hrají klíčovou roli dva pojmy. Nejprve jsou to ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží doložitelné z účetnictví, které prozkoumá kontrolní orgán ministerstva financí. Druhým pojmem je přiměřený zisk, který se následně zahrnuje do kalkulace věcně usměrňované ceny.

Scroll to Top