Povodí Moravy: Hladiny vodních nádrží stoupají

Bez zásob vody z přehrad by byla v loňském roce řada měst a obcí v působnosti povodí. Sucho a zvýšené potřeby vody vedly k výraznému poklesu hladin. Ke konci roku 2018 a se začátkem nového se však situace přece jen zlepšila.

„V prosinci 2018 jsme na území povodí Dyje zaznamenali zvýšené srážkové úhrny, které pomohly většině nádrží zastavit pokles hladiny a alespoň zčásti doplnit chybějící vodu v zásobních prostorech. Díky srážkám a učiněným opatřením se nám ve významných nádržích v povodí Moravy a Dyje podařilo v průběhu prosince zadržet 24,5 milionu kubíků vody,“ vysvětil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Z oblastí nad klíčovými nádržemi Vranov, Vír a Dalešice odteklo podle Povodí Moravy z celkového množství prosincových srážek vodními toky asi 17 % jejich objemu. Většinu vody zachytila zmíněná vodní díla. Do toků pod nimi pak vodohospodáři pouštěli jen nezbytné množství vody dle manipulačních řádů a schválených mimořádných manipulací, aby zachytili maximum vody ze srážek a zajistili ji pro hospodaření s vodou v příštím období.

„Nejvíce vody jsme zadrželi v nádrži Vranov, kde jsme zachytili přibližně 14 milionů kubíků vody, ve Víru činí nárůst 1,5 milionu, v díle Dalešice 3,5 milionu a v Nových Mlýnech 4,2 milionu,“ popsal Gargulák. Hladina vody roste také ve vodárenské nádrži Hubenov, která je zásadní pro zásobování Jihlavy. Za poslední měsíc se hladina zvýšila o metr a zásobní prostor se tak naplnil na 45%.

Scroll to Top