Pozor na zamrzání vodoměrů

Vodohospodáři při mrazech apelují na domácnosti, aby byly ostražité. Počasí totiž může nenávratně poškodit vodoměry. Práce tak přibývá vodařům, ale trpí také peněženky majitelů. Během uplynulé zimy musely například Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava řešit v regionu hned 400 takových případů.

„Pokud je vodoměr umístěný ve venkovní šachtě, je potřeba zkontrolovat její spolehlivé uzavření tak, aby nedocházelo k neúměrnému prochlazování jejího vnitřního prostoru. Pokud se potrubí a vodoměr nacházejí v hloubce, kde mohou zmrznout, je potřeba zajistit poklop tepelnou izolací. Použít je možné například polystyren nebo minerální izolační vatu – ne ale skelnou,“ vysvětlil vedoucí oddělení vodovodů společnosti SmVaK Ostrava Roman Bouda.

Pokud je pak podle mluvčího společnosti Marka Síbrta vodoměr umístěný uvnitř domu, chaty, chalupy nebo jiné nemovitosti, je žádoucí zabránit vystavení vnitřní instalace a vodoměru účinkům mrazu například vnější tepelnou izolací. „Je nezbytné prověřit, jestli nemůže mrazivý vzduch pronikat k vodoměru například sklepním oknem. Teplota v daném prostoru se musí dlouhodobě pohybovat nad bodem mrazu. Potrubí vnitřních rozvodů je vhodné obalit izolačním materiálem,“ zdůraznil Síbrt. Podle Boudy však může k poškození dojít rovněž v případě, když se někdo snaží zamrzlou vnitřní instalaci včetně vodoměru rozmrazovat vysokou teplotou – například horkovzdušnou pistolí nebo otevřeným ohněm.

(Ukázky poškozených vodoměrů) 

Poškození vodoměrů se pak negativně projevuje na peněžence zákazníka. Vodohospodáři totiž od nich důsledně vyžadují náhradu škody spočívající ve výměně poškozeného zařízení. V průměru se jedná o dva tisíce korun. „Základním faktorem je to, aby byla dodržena takzvaná nezámrzná hloubka, kdy se doporučuje jako minimální krytí potrubí jeden metr, ve zpevněných plochách až 150 centimetrů. Kritickým místem jsou zde místa venkovních uzavíracích armatur, místa se sníženým krytím (například přechody vodních toků) nebo souběhy s potrubím dešťových kanalizací,“ uzavřel Marek Síbrt.

Scroll to Top