Říčany investují do vodárenské infrastruktury a oprav ulic 146 milionů

Stavbaři v Říčanech dokončí vodovodní přivaděč a řady, které přivedou vodu do více než stovky nemovitostí v místních částech Strašín, Pacov a Radošovice. Město bude také pokračovat v přípravách na přestavbu čistírny odpadních vod, na niž získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Informovala o tom mluvčí radnice Kateřina Lauerová.

Současná kapacita říčanské čistírny je dostačující zhruba pro 16 200 obyvatel, nově by to mělo být o čtyři tisíce více. Provoz je dlouhodobě na hranici kapacity a je potřeba ho rozšířit. Rekonstrukce je plánovaná na roky 2019 a 2020. Po rozšíření bude možné připojit všechny dosud nenapojené nemovitosti v zastavěných částech města, které jsou odkázány na vlastní jímky, nebo septiky.

Rozsáhlou modernizaci čistírny chystá také Kamenice u Prahy. Říčany zároveň připravují řadu opatření, aby ulevily Praze při vydatnějších deštích. Hlavní město totiž dlouhodobě nezvládá nárazové lijáky. Vedení Prahy uvedlo, že za to může výstavba v okolí, kvůli které se přívalová voda nemá, kam vsakovat. Říčany v této souvislosti pracují na dvou projektech. Jedním z nich je vytažení potoka na povrch, aby nad ním mělo město větší kontrolu. Druhým je realizace povodňového parku, kam by se v případě povodní mohla rozlít voda. Při silných deštích by mohla v blízkosti Říčan vzniknout i dočasná jezera díky suchým poldrům, které chtějí samosprávy vybudovat pod Pražským okruhem.

Pokračovat bude také rozsáhlá modernizace ulice Politických vězňů od křížení Cesty svobody k ulici 17. listopadu a bude zahájeno budování cyklostezky, která propojí šest obcí na trase z pražských Kolovrat do Mnichovic. Říčany chtějí také postavit základní školu na Komenského náměstí.

Scroll to Top