Povodí Vltavy chce po Praze za pronájem břehu 17 milionů

Vodohospodáři požadují po Praze sedmnáct milionů korun za užívání řeky a jejího břehu, kde stojí protipovodňová opatření. Podnik k tomu údajně nutí dva roky stará novela vodního zákona. Praha to však odmítá. Chce vyjednat symbolickou cenu. Povodí Vltavy podalo žalobu.

Podle deníku Právo je předmětem sporu ochranná hráz v Troji. Řeku má ve správě Povodí Vltavy. Hráz, která zde byla vybudována před povodněmi v roce 2002 a částečně leží na pozemku povodí, vlastní Praha. „Je tam spor o užívání břehů v rámci protipovodňových opatření. Nevidím důvod, proč bychom měli něco platit za to, že chráníme město před vodním tokem, za který oni zodpovídají,“ vyjádřil se pro Právo radní pro majetek Jan Chabr, podle kterého by měla být platná symbolická částka či dohoda o výpůjčce, nikoliv zaplacení milionů.

Podle mluvčího Povodí Vltavy Hugo Roldána se podnik řídil pouze povinnostmi vyplývajícími z vodního zákona. Ten hovoří o tom, že pokud do 24 měsíců od nabytí účinnosti novely mezi správcem nebo vlastníkem pozemku a vlastníkem díla nedojde k dohodě o náhradě, tak o výši náhrady rozhodne soud. „Předtím neexistoval žádný nájemní vztah, který by tu náhradu upravoval. Pokud bychom nežádali o tu náhradu teď do konce roku, tak by musel rozhodnout soud,“ doplnil Roldán. Povodí je však podle jeho slov připraveno s metropolí jednat.

Scroll to Top