Jihlava převzala vodohospodářský majetek za 350 milionů korun

Vodárenské akciové společnosti s posledním kalendářním dnem roku 2018 skončilo povolení k provozování. Nově jej teď v rámci veřejné služby provozuje městská společnost Jihlavské vodovody a kanalizace. Jihlava tak převzala například úpravny vody ve Zborné, v Popicích, Vysoké nebo čerpací stanice U Koželuhů či u svatého Jána, což jsou klíčové objekty pro dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod pro zhruba jedenáct tisíc obyvatel krajského města.

„Tento majetek s právem hospodaření neměl od 1. ledna 2019 kdo provozovat. JVAK je připravený na provozování. Dopadlo to nad očekávání, jsme spokojeni. Dostali jsme klíče od všech objektů, nikde nebyl problém, klíče fungovaly, došlo k odečtu vodoměrů,“ uvedla primátorka města Karolína Koubová.

Dotčení obyvatelé podle Koubové poznají změnu provozovatele nejdříve tím, že dostanou výzvu k tomu, aby změnili své platební příkazy a smlouvy na dodávky vody. „Uděláme to tak, aby to pro ně bylo co nejpohodlnější. Zároveň věříme, že cena vody bude nižší. Když dostaneme zpět náš majetek, budeme moci určovat cenu. To jsme dosud nemohli,“ uvedla dále primátorka.

V Jihlavě byla situace na konci roku 2018 napjatá. „Společnost VAS hrozila Jihlavě uzavřením dodávek vody pro obyvatele, pokud nebude akceptovat jejich – pro město a občany naprosto nevýhodné – podmínky. Zároveň požadovala, aby mohla nejen majetek města bezplatně provozovat, ale také od obyvatel dále pro sebe vybírat vodné a stočné,“ řekla Koubová.

VAS měla podle magistrátu odmítnout návrh přechodné dvouleté smlouvy, ale takovou interpretaci společnost odmítla. „Společnost nikdy nikomu nehrozila uzavřením dodávek vody, natož aby dodávky pitné vody podmiňovala uzavřením údajně pro město nevýhodné smlouvy,“ uvedla firma ve svém prohlášení.

Ilustrační foto
Zdroj: Mladá fronta Dnes 

Scroll to Top