Toman: Fond pro zemědělce na řešení sucha začne fungovat nejdřív v roce ...

Fond těžko pojistitelných rizik bude moci začít fungovat nejdřív v roce 2021. Ministr zemědělství Miroslav Toman bude nejdříve diskutovat se všemi oborovými organizacemi, jako jsou Asociace soukromého zemědělství ČR nebo Zemědělský svaz ČR. O zřízení fondu se hovoří desítky let, jeho spuštění se však stále odkládá.

„Teď je záměr, který se má dopracovat. Chceme, aby vše bylo řádně zapracováno, spočítáno, kolik na to bude peněz, ale nevylučujeme ani jiné cesty,“ uvedl Toman. Sucho nově monitoruje nový systém MŽP – HAMR. V první fázi si klade za cíl především informovat širokou veřejnost. Druhou fázi ministerstvo životního prostředí spustí v průběhu léta 2019. Ta bude naopak zaměřena na požadavky úprav vodního zákona. Na projektu ministerstvo spolupracuje s Výzkumným ústavem vodohospodářským TGM, CzechGlobem, Českou zemědělskou univerzitou a Českým hydrometeorologickým ústavem.

„První verze HAMRu, kterou zveřejňujeme dnes, má sloužit hlavně veřejnosti. Přináší informace o suchu, včetně videa s vysvětlujícím komentářem, jak systém používat. HAMR nám soustředí informace o suchu pod jeden portál a zjednoduší informovanost široké veřejnosti,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Ze současné verze se tak veřejnost dozví, kde je na území České republiky sucho a jak je závažné. „Důležitou roli při zvládání sucha hraje i osvěta, lidé by měli vědět, jak postupovat, pokud se na jejich území sucho objeví a výhled do dalších dní nebude příznivý.

V takové chvíli je rozhodně na místě správně racionálně hospodařit s vodou, tedy nenapouštět bazény, zalévat pouze zachycenou srážkovou vodou, nesekat trávníky a také pro dlouhodobější adaptaci na sucho zajistit dostatečně kapacitní zdroj pitné vody a snižovat její spotřebu na příklad využitím šedých či srážkových vod v objektech,“ doplnil Brabec.

Scroll to Top