Start-up World from Space vytvořil Plzni studii sucha

Studie vznikla z družicových snímků. Město za ni zaplatilo 40 tisíc korun. Data ukazují na zdroje tepla v jednotlivých oblastech města, na zóny, které nejvíce přispívají ke zvyšování teploty západočeské metropole, a také na podíl zastavěných ploch, vodních ploch nebo zeleně. Kromě toho město investovalo do studie odtokových poměrů.

„Poslední roky ukázaly, že otázka sucha a s tím spojené problémy nabývají na intenzitě. Musíme přemýšlet do budoucna a v krocích, které plánujeme, zohledňovat situace, jež mohou nastat. Při jakémkoliv rozhodovacím procesu je základem mít objektivní data, z nichž můžeme vycházet. Velmi oceňuji, že se tyto cenné informace podařilo získat,“ řekl primátor Plzně Martin Baxa.

Studie odtokových poměrů

Město chce vyčistit malé vodní toky a přispět k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou. Koncepce je zaměřená na toky na území města o celkové délce zhruba 110 kilometrů. Měla by se schvalovat za zhruba 1,5 roku a je součástí programu Smart City Plzeň. Ten má obyvatelům čtvrtého největšího města u nás usnadnit, zkvalitnit a zpříjemnit život.

„Ve srovnání s jinými velkými českými městy jde o ojedinělý krok. Plzeň patří v tomto směru v naší republice mezi průkopníky, neboť většina samospráv tuto problematiku teprve začíná řešit. Na zpracování koncepce se nám podařilo získat dotaci dva miliony korun,“ uvedl v listopadu Baxa. Analytická část bude dokončená v dubnu 2019.

„Po zmapování bychom měli území znát dostatečně podrobně na to, abychom následně mohli nastavit podmínky pro hospodaření s dešťovou vodou včetně vypouštění a odlehčování do toků,“ doplnila Kristýna Zýková z ateliéru životního prostředí Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

Plzeň zvýšila kontrolu nad městskými společnostmi

Plzeň zvýší z pěti na šest počet členů představenstev Plzeňských městských dopravních podniků a Vodárny Plzeň, u Vědeckotechnického parku pak změní jejich počet ze tří na pět. Zastupitelé rovněž schválili úpravy stanov městských společností a dále tři členy nového sedmičlenného představenstva Plzeňské teplárenské, do níž vstoupila skupina EPH. Podle náměstka primátora pro správu a řízení majetkových účastí Romana Zarzyckého k tomu město přistupuje proto, aby zlepšilo kontrolu nad svými firmami a mělo pravidelně k dispozici strategické informace.

Scroll to Top