Mašek: Zadržování vody souvisí se způsobem hospodaření a strukturou plodin

Docent České zemědělské fakulty v Praze Jiří Mašek poskytl rozhovor portálu ECHO24. Podle něj u zemědělců problém s kvalitou produkce není, ten začíná až u spotřebitele. Pokud je totiž ochoten nakupovat co nejlevněji a nezajímá se o složení, je těžké podle Maška řešit důraz na kvalitu. Velkým tématem v zemědělské obci je sucho, na které se vodarenstvi.cz v daném textu zaměřilo.

 „Na zemědělské půdě souvisí zadržování vody se způsobem hospodaření a strukturou pěstovaných plodin. Celosvětový problém týkající se půd je nežádoucí technogenní zhutnění a eroze půdy na obhospodařovaných plochách. Můžeme hovořit dokonce o určité formě epidemie, která je spojena s intenzivním využíváním půdy. Zatížení půdy mechanizačními prostředky vede ke zvyšování její objemové hmotnosti, což se projeví právě nežádoucím zhutněním, které má kromě negativního vlivu na růst plodin také velice nepříznivý vliv na vsakovací schopnost půdy,“ vysvětlil Mašek.

Tím podle něj dochází ke snížení retenčních schopností půdy v krajině a zároveň se zvyšuje erozní ohroženost půdy. „Můžeme říci, že odtok vody z krajiny úzce souvisí se změnami klimatu, teplot a hlavně srážkového režimu. Nastává doba, kdy je potřeba se mu přizpůsobit a co největší množství „rychle spadlé“ vody udržet v krajině. Tomu musíme přizpůsobit skladbu osevních postupů i doporučených technologií zpracování půdy pro svažité pozemky,“ zdůraznil.

Ministr Toman schválil zásady dotací zemědělcům kvůli suchu

Zemědělci mohou o kompenzace začít žádat od 16. do 25. ledna. Dokument, jenž stanovuje podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách, produkci v okrasných a ovocných školkách a sadebním materiálu lesních dřevin ve školkách v roce 2018, zveřejnilo ministerstvo zemědělství.

„Tyto zásady zaměřené na řešení škod na tržních plodinách a lesním sadebním materiálu navazují na již schválená pravidla pro kompenzaci škod na krmných plodinách. Ty jsme uveřejnili přednostně v říjnu, protože u nich nastala nejkritičtější situace. Přijali jsme 9 600 žádostí v celkové hodnotě téměř jedné miliardy korun. Žádosti se nyní administrují, s výplatou jsme začali,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Pro stanovení sazeb na kompenzaci pěstitelů za škody způsobené suchem u tržních plodin bylo vymezeno dvousazbové odškodnění: při poškození plodin v rozsahu větším než 30 %, maximálně však 50 %, je sazba ve výši 10 % normativních nákladů, při poškození v rozsahu větším než 50 % je sazba ve výši 20 % normativních nákladů.

 Ministerstvo potenciálním žadatelům o dotaci doporučuje, aby se důkladně seznámili s obsahem dokumentu zásad a začali co nejdříve shromažďovat potřebné materiály, které budou muset k žádosti doložit a začali podávat žádosti na příslušná pracoviště Oddělení příjmu žádostí a LPIS Státního zemědělského intervenčního fondu.

Scroll to Top