Lesy ČR upravily koryto Losinského potoka za 2,4 milionu

Podnik čerpal dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Potok na Kutnohorsku patří s délkou 14,2 kilometru k větším přítokům řeky Sázavy.

„Odstranili jsme betonové opevnění, koryto v některých místech stabilizovaly kameny a spádové objekty nahradily dnové balvanité rampy. V místě zrušeného jezu jsme zachovali hradící prvek, který umožní nouzový odběr vody,“ řekla vedoucí správy toků pro oblast povodí Vltavy z Lesů ČR Mojmíra Hillermanová.

Při obnově se do koryta dostalo mrtvé dřevo, a vznikly tak kolmé břehové stěny, ve kterých vytváří podle podniku nory jeden z obyvatelů přirozených vodních toků, ledňáček říční. V potoce rovněž žije bohatá populace chráněné vranky obecné, pstruha potočního a dalších ryb vázaných na čisté a neregulované vodní toky. Projekt navázal na koncepci zprůchodňování říční sítě České republiky. Lesy ČR na něm spolupracovaly s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, regionálním pracovištěm Praha a Střední Čechy.

Lesy ČR obhospodařují více než 1,2 milionu hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v zemi. Pečují rovněž o více než 39 tisíc kilometrů toků, tedy přibližně o třetinu jejich délky v tuzemsku. Letos chce podnik do jejich obnovy či údržby uvolnit 300 milionů korun. V roce 2017 modernizoval infrastrukturu za 200 milionů korun, rok předtím to bylo 120 milionů.

Scroll to Top