Vodárna Plzeň vypsala tendr za 1,84 miliardy

Zakázka se týká obnovy infrastruktury. Odhadovaná částka činí 1,84 miliardy. Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast je 28. ledna 2019.

Nová retenční nádrž na Vinicích, pokračování výstavby kanalizace ve Lhotě nebo obnova stávající infrastruktury patří k nejvýznamnějším plánovaným akcím Vodárny Plzeň pro rok 2019. Například nádrž za 190 milionů korun, na kterou naváže rekonstrukce a rozšíření kanalizačního sběrače na Roudné, zachytí až šest tisíc kubíků dešťové vody.

Budování kanalizace začalo v roce 2017 a téměř deset kilometrů splaškové sítě včetně tří nových čerpacích stanic odpadních vod vyjde na 155 milionů. Zatímco v případě nádrže Vodárna Plzeň obdrží dotaci až ve výši 110 milionů z evropských fondů, v tomto případě se bude jednat zhruba o 90 milionů. Do modernizace stávajících kanalizačních stok a vodovodních řadů půjde zhruba 230 milionů.

„Průměrná roční částka vynakládaná na obnovu infrastruktury činí u vodovodů 2,8 a u kanalizace 2,3 procenta hodnoty majetku naší společnosti. Společně s Prahou je to nejvíce v České republice,“ konstatoval provozně-technický ředitel vodárny Petr Zelenka.

Scroll to Top