Nový kolektor pod Vltavou za půl miliardy

Náměstek pražského primátora pro infrastrukturu Petr Hlubuček převzal dokončenou stavbu Kolektoru Hlávkův most, který byl vybudován pod Vltavou v hloubce 28 až 38 metrů a vede paralelně s osou stejnojmenného mostu. Spojuje dva provozované kolektory na protilehlých březích Vltavy. Projekt, který byl zahájen v září 2016, realizovaly Sdružení firem Subterra a HOCHTIEF CZ. Cena stavby byla vyčíslena na 558,85 milionu.

„Stavba je to až fascinující. Když si uvědomíme, v jak komplikovaném geologickém podloží se razilo, tak myslím, že byla odvedena skutečně velmi dobrá práce. A hlavně můžeme přeložit inženýrské sítě z konstrukce Hlávkova mostu a následně začít s jeho rekonstrukcí,“ řekl po prohlídce Petr Hlubuček. Stavba byla z geologického hlediska komplikovaná a vyžadovala neustálý geotechnický monitoring.

„Kolektorovou síť může Praze závidět nejedna evropská metropole a jsem rád, že naše společnost se na jejím budování významně podílela. Poslední přírůstek – Kolektor Hlávkův most – je toho důkazem. Náročnost výstavby byla dána zejména tím, že pod Vltavou se nachází tři rozdílná geologická souvrství. Při ražbách novou rakouskou tunelovací metodou bylo třeba využít dvě odlišné technologie; zatímco v souvrství letenském bylo možno použít trhací práce, v souvrstvích vinickém a záhořanském se razilo pomocí skalní frézy. Jsem rád, že dnes můžeme při vší skromnosti říci, že se společné dílo podařilo,“ uvedl obchodní ředitel Subterra Jiří Tesař.

Kolektor je také důležitou součástí protipovodňové ochrany. Metropole je protkána sítí kolektorů, které v součtu dosahují délky přes 90 kilometrů. V podzemních chodbách proměnných rozměrů jsou uloženy všechny inženýrské sítě – elektrické vedení, plynovody a vodovody.

Foto: aktualne.cz 

Scroll to Top