Za Švejkem a Cimburou k Blanici

Putim je malebná obec zhruba pět kilometrů jižně od Písku, kterou proslavili především dvě postavy – Švejk a Cimbura. Zatímco fiktivní Švejk Putimí opakovaně putoval a zažil zde část ze série svých dobrodružství (policejní stanici s pamětní tabulí v obci opravdu najdete), statek a hrob sedláka Jana Cimbury, kterého proslavil román Jindřicha Šimona Baara, můžete v obci skutečně navštívit.

Život v obci byl historicky do značné míry také určován vodou. Z jedné strany k ní přiléhá rozlehlý Podkostelní rybník napájený potokem z malého rybníčku s názvem Hanzlíček a ležící v soustavě s dalšími několika vodními plochami (rybníky Stará Putim, Prostřední Putim, Netušil a Nesvorný). Z druhé strany Putim obtéká řeka Blanice, která zde v uplynulých desetiletích během povodní napáchala řadu škod. Voda z rybníka s rozlohou 35 hektarů s čtyřsetmetrovou hrází odtéká dále přepadem do Blanice.

Několik set metru pod obcí se Blanice rozdvojuje a přes každé z ramen je v Putimi před tím, než se opět spojí v jednu řeku, jsou vybudovány dva mosty tvořící zajímavé dominanty místa. Kamenný most v klasicistním slohu má tři oblouky, po povodních v roce 2002 byl výrazně poškozen a následující rok opraven. Pod kamenným mostem jsou vpravo budovy bývalého mlýna a pivovaru, To, že obec velká voda potrápila opakovaně, dokládá i to, že místo mezi oběma mosty získalo místní pojmenování Na Utopené. Druhý most z roku 1884 je železný, byl také poškozen povodněmi, následně opraven a je také památkově chráněn.

V Putimi je řada dalších míst, které stojí za návštěvu. Farní kostel svatého Vavřince pochází ze třináctého století, na přilehlém hřbitově s kostnicí z poloviny 18. století se nachází hrob Jana Cimbury, ale také Josefa Baara – strýce známějšího spisovatele a místního faráře. Zajímavostí dvoulodního kostela je to, že starší část byla určena katolíkům, mladší utrakvistům.
Na návsi najdeme také statek Jana Cimbury, hospodu U Cimbury nebo sochu Švejka z roku 2014. Při cestě mezi oběma mosty půjdeme kolem výklenkové kapličky svatého Jana Nepomuckého.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top