Vyšlo číslo 12/2018 časopisu Sovak

Obálka čísla 12/2018 časopisu Sovak zobrazuje Úpravnu vody Podhradí Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava. Úvodní článek Rekonstrukce kalového hospodářství, filtrace a ASŘ úpravny vody Nová Ves se zaměřil na další objekt této společnosti, a to na úpravnu vody Nová Ves.

Přečíst si můžete podrobnou zprávu z konference Provoz vodovodů a kanalizací 2018, kterou uspořádal SOVAK ČR již pošestnácté. V čísle se lze seznámit i s aktuálním děním v EurEau díky textům Zasedání představenstva a valné hromady EurEau na Kypru a Zpráva ze zasedání komise EurEau pro pitnou vodu EU1.

Vladimír Havlík ze společnosti Sweco Hydroprojekt si připravil k problematice ochrany tlakových trubních systémů před možnými devastujícími účinky rázových jevů teoretický základ i praktické ukázky z inženýrské práce ve třech navazujících pokračováních.

V pravidelné rubrice Z regionů se objevily zprávy ze společností ČEVAK, Jihočeského vodárenského svazu, SMP CZ, MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, Vodovodů a kanalizací Jablonné nad Orlicí, Severočeských vodovodů a kanalizací.

Číslo uzavírá obsahový rejstřík časopisu Sovak za rok 2018. Co vše číslo 12/2018 časopisu Sovak zahrnuje, můžete zjistit z jeho Obsahu.

Foto: ÚV Podhradí

Scroll to Top