Zdražení vody v Přerově

Lidé zaplatí ve městě více za vodné i stočné. Cena za kubík vody bude nově činit od ledna u vodného 42,80 korun, u stočného pak 34,50 korun. Podle předsedy představenstva společnosti Vodovody a kanalizace v Přerově Michala Chromce vodohospodáři předpokládají, že v příštím roce dojde k mírnému poklesu ceny v souvislosti s uvažovaným snížením DPH.

Do změny ceny vody jsou zahrnuty nárůst nákladů na platby za povrchovou vodu, zvýšení ceny energií, u stočného pak i závazek dodržení podmínek poskytnutých dotací na stavby kanalizací. „Zvýšení ceny znamená u jedné osoby průměrný nárůst nákladů na vodné ve výši 11 korun za rok, u stočného pak 54 korun,“ upřesnil Chromec. V oblasti cenotvorby vody hraje nejvýznamnější roli ministerstvo financí v souvislosti se zákonem o cenách a dalšími předpisy. Klíčovými normami jsou především zákon o působnosti orgánů v oblasti cen, zákon o cenách a jeho prováděcí vyhláška nebo cenová rozhodnutí k seznamu zboží s regulovanými cenami.

 

Scroll to Top