Protipovodňová opatření v Praze za 30 milionů

Rada Prahy vybrala vítěze dvou veřejných zakázek. Úsek protipovodňové linie na Kampě opraví za 11,35 milionu korun Green Project a v Přední Kopanině bude revitalizovat koryto Kopaninského potoka Nowastav za 17,42 milionu.

Na Malé Straně v historickém centru města je předmětem akce odstranění nedostatků technického stavu souboru staveb protipovodňové ochrany v úseku protipovodňové linie na Kampě. Primárně se jedná o výměnu části kamenných dosedacích prahů, které v současné době ohrožují protipovodňovou funkci systému, za prahy ocelové. V Přední Kopanině zase firma zrevitalizuje koryto Kopaninského potoka za účelem oslabení nebo zamezení účinku velkých vod na zastavěná území.

Podle náměstka primátora Petra Hlubučka jde o důležité opravy a úpravy protipovodňových opatření. „Z mého pohledu byly v otevřeném výběrovém řízení vybrány velmi dobré nabídky, které zajistí odpovídající kvalitu provedených prací,“ doplnil Hlubuček.

Metropoli hrozí povodně kvůli zástavbě z okolí

Praha dlouhodobě nezvládá nárazové lijáky. Město dříve uvedlo, že za to může výstavba v okolí, kvůli které se přívalová voda nemá, kam vsakovat. Řešením by také mohlo být prodloužení koryta Botiče nebo vybudování přírodní nádrže poblíž pražských Křeslic. Plošná povodňová pohotovost naposled v Praze platila v roce 2013.

Kromě počasí je tady podle Prahy další zásadní problém. Rychle se rozvíjející středočeská města v okolí. Za zaplavení pražských ulic a domů nesou část odpovědnosti i Říčany, od kterých vedou toky do Prahy. I toto město připravuje řadu opatření. Jedním z nich je vytažení potoka na povrch, aby nad ním měli větší kontrolu. Druhým je realizace povodňového parku, kam by se v případě povodní mohla rozlít voda. Při silných deštích by mohla v blízkosti Říčan vzniknout i dočasná jezera díky suchým poldrům, které chtějí samosprávy vybudovat pod Pražským okruhem.

Foto, zdroj: Pražský deník 

Scroll to Top