ČHMÚ: Automatické měření množství sněhu varuje před povodněmi

Český hydrometeorologický ústav nainstaloval v Brdech na Rožmitálsku v pořadí již druhou automatickou sněhoměrnou stanici, která navíc včas varuje před hrozícími povodněmi. Leží na kopci Praha v nadmořské výšce 862 metrů. První se nachází v katastru Teslín v nadmořské výšce 720 metrů.

Podle ČHMÚ stanice neslouží pouze pro účely měření výšky sněhu, ale vzhledem ke stále aktuálnějšímu problému sucha s nedostatkem podzemní vody je technologie využívána především k získávání údajů o objemu vody obsažené ve sněhové pokrývce, nebo o kvantitě vody v povodí.

Výsledky měření jsou jedním ze vstupů pro hydrologické předpovědní modely, které dokáží nasimulovat hydrologické režimy v povodí a procesy postupného tání. Stanice mají nainstalovány ultrazvukové čidlo, které měří výšku sněhu. Jedna z nich je navíc vybavena váhovým polštářem s tlakovým čidlem, a dokáže tak určit nejen hustotu sněhu, ale především objem vody.

Scroll to Top