Vodohospodáři kontrolují odběr vody pro zasněžování v Jeseníkách

Nízké průtoky v řekách a potocích jsou důvodem, proč vyrazili kontroloři z několika institucí na svahy hor a hlídají, zda provozovatelé lyžařských areálů neporušují zákaz nadměrných odběrů. Vodohospodáři z Povodí Odry odhalili několik případů porušení předpisů. V průběhu dalších týdnů proto plánují kontroly zintenzivnit. Podnik zároveň upozorňuje, že se chce s provozovateli především domluvit a nemá zájem nikoho trestat.

„Reagujeme na současnou hydrologickou situaci. Průtoky v tocích jsou extrémně nízké. To je důvod, proč se nyní zaměřujeme na odběratele, kteří v lyžařských areálech odebírají vodu z toků na zasněžování,“ uvedla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková. Podle ní je současná situace s nedostatkem vody výjimečná.

„Kontroly provádíme proto, abychom odběratele upozornili na případné nedostatky, a požádáme je o jejich odstranění. Chceme se s nimi dohodnout, nemáme potřebu nikoho trestat,“ ubezpečila Vlčková.

Kromě Povodí Odry se na svahy jesenických hor vydali také kontroloři z Povodí Moravy, kteří kontrolují areály na šumperské straně. „Při opakovaném překračování povolených odběrů či nedodržení minimálních zůstatkových průtoků hlásíme případ na příslušný vodoprávní úřad a na Českou inspekci životního prostředí,“ uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Nezávisle na vodohospodářích jezdí také do terénu inspektoři z ČIŽP a úředníci z vodoprávních úřadů. „Zatím jsme nezaznamenali neoprávněné odběry. To ale neznamená, že k nim někde nedochází, takže v kontrolách budeme pokračovat,“ ubezpečil ředitel ČIŽP Olomouc Radek Pallós. Inspekce může za závažné nedodržení předpisů udělit pokutu až jeden milion korun nebo naúčtovat cenu neoprávněně odebrané vody až do výše 75 korun za kubík.

Ředitel Asociace horských středisek Libor Knot uvedl, že dnes majitelé zasněžují 80 až 90 procent areálů. Podnikatelé sice za vodu čerpanou z horských toků nemusí platit, i tak je metr krychlový vod vyjde na 50 korun za energie. V případě, že majitel vybuduje novou vodní nádrž, musí do ní vodu načerpat. Třicet procent se odpaří a musí se znovu dočerpat.

Ilustrační foto 

Scroll to Top