Plzeň zvýšila kontrolu nad městskými společnostmi, včetně Vodárny Plzeň

Plzeň zvýší z pěti na šest počet členů představenstev Plzeňských městských dopravních podniků a Vodárny Plzeň, u Vědeckotechnického parku pak změní jejich počet ze tří na pět. Zastupitelé města rovněž schválili úpravy stanov městských společností a dále tři členy nového sedmičlenného představenstva Plzeňské teplárenské, do níž vstoupila skupina EPH. Podle náměstka primátora pro správu a řízení majetkových účastí města Romana Zarzyckého k tomu město přistupuje proto, aby zlepšilo kontrolu nad svými firmami a mělo pravidelně k dispozici strategické informace.

Odborným garantem Vodárny Plzeň bude exředitel Miloslav Vostrý, předsedou představenstva firmy zůstane náměstek primátora Pavel Šindelář. Miloslav Vostrý v oboru působí více než 40 let a v červnu byl zvolen předsedou Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR.

„Vodárna Plzeň byla jednou z nejlepších ze skupiny zahraničního akcionáře, finančně i personálně stabilní, zákaznicky orientovaná. Možná bych si dovolil připomenout, že při povodních v roce 2002 se nám podařilo udržet dodávky pitné vody pro město Plzeň i okolí za velmi, velmi napjatých okolností, což bylo s ohledem na vyrovnání se s následky povodní jednou z klíčových věcí. Taktéž rekonstrukci úpravny vody Plzeň na Homolce, při které byla technologie doplněna o filtraci přes aktivní uhlí, lze považovat za velký úspěch naší společnosti. Díky tomu můžeme zásobovat 200 tisíc odběratelů pitnou vodou té nejvyšší kvality,“ řekl Vostrý v zářijovém rozhovoru pro vodarenstvi.cz.

Vodárna Plzeň chystá stamilionové investice

Nová retenční nádrž na Vinicích, pokračování výstavby kanalizace ve Lhotě nebo obnova stávající infrastruktury patří k nejvýznamnějším plánovaným akcím Vodárny Plzeň pro rok 2019. Například nádrž za 190 milionů korun, na kterou naváže rekonstrukce a rozšíření kanalizačního sběrače na Roudné, zachytí až šest tisíc kubíků dešťové vody.

Budování kanalizace začalo v roce 2017 a téměř deset kilometrů splaškové sítě včetně tří nových čerpacích stanic odpadních vod vyjde na 155 milionů. Zatímco v případě nádrže Vodárna Plzeň obdrží dotaci ve výši 110 milionů z evropských fondů, v tomto případě se bude jednat zhruba o 90 milionů. Do modernizace stávajících kanalizačních stok a vodovodních řadů půjde zhruba 230 milionů.

Voda ve městě zdražuje o inflaci

Od 1. ledna 2019 se mírně zvýší vodné a stočné v Plzni. Zatímco v letošním roce činilo za metr krychlový 86,14 korun, v roce příštím to bude 88,38 korun. Cena tak ve čtvrtém největším městě zvýší o dvě koruny, o 2,6 %, což je míra inflace vyjádřená přírůstkem poměrného ročního indexu spotřebitelských cen k 30. červnu 2018 v porovnání s indexem k 30. červnu 2017. Technický náměstek primátora a předseda představenstva společnosti Vodárna Plzeň Pavel Šindelář uvedl, že hlavním důvodem pro růst ceny je v Plzni zvýšení vstupních nákladů na úpravu pitné vody a odkanalizování odpadní vody.

Scroll to Top