Povodí Moravy představilo lidem aktuální vývoj protipovodňové ochrany Olomouce

Zástupci města a Povodí Moravy se sešli s obyvateli Olomouce v aule pedagogické fakulty a odpovídali jim na dotazy týkající se stavby. Vodohospodáři hovořili nejen o současné situaci, zabezpečení budov a harmonogramu výstavby, ale také o významu probíhající 2. B etapy pro komplex PPO Olomouce a o některých komplikacích, které stavbu provázejí. Setkání inicioval primátor Olomouce Miroslav Žbánek. 

„V tuto chvíli probíhá pro obyvatele, kteří žijí v blízkosti stavby, nepříjemná fáze, kdy je vše rozbagrované a všude je bláto. V průběhu příštího roku se situace začne lepšit, začne se rýsovat podoba nábřeží a dokončí se most na ulici Komenského. V dlouhodobější perspektivě je třeba navíc počítat s tím, že poroste hodnota všech domů, které jsou nyní stavbou dotčeny, protože budou nejen chráněny před povodněmi, ale budou ležet ve velmi atraktivní lokalitě na jednom z nejkrásnějších nábřeží v republice,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Olomoučany zajímalo především zabezpečení domů. K tomu nechalo Povodí Moravy provést nejen několik odborných posudků, průzkumů a posouzení, ale v místě stavby probíhá také nepřetržitý geotechnický monitoring. Statiku budov 24 hodin denně sledují stovky terčů, deformetrů a měřících destiček, které měří stav trhlin, náklony i vibrace. Podle vodohospodářů zatím měření nezaznamenala žádný negativní vliv probíhající stavby na bezpečnost obyvatel žijících v blízkosti staveniště, ani jejich majetku. Monitoring bude probíhat ještě tři roky po dokončení PPO.  Stavba ochrání před povodněmi 30 tisíc obyvatel a majetek v hodnotě dvou miliard korun.

Scroll to Top