Opět mrzne. Zabezpečme proto vodoměry před zamrznutím!

Zima se přihlásila o slovo. Na mnoha místech republiky mrzne a vodohospodáři nabádají k pečlivému zabezpečení vodoměrů. Lidé by toto opatření neměli v žádném případě podceňovat. Záleží také na tom, kde je daný vodoměr umístěný.

„Pokud je vodoměr umístěný venku v šachtě, je potřeba zkontrolovat její spolehlivé uzavření tak, aby nedocházelo k neúměrnému prochlazování vnitřního prostoru šachty. Pokud se potrubí a vodoměr nacházejí v hloubce, kde mohou zmrznout, je nezbytné opatřit poklop tepelnou izolací. Použít lze například polystyren nebo minerální izolační vatu – ne ale skelnou,“ vysvětlil například vedoucí oddělení vodovodů společnosti SmVaK Ostrava Roman Bouda.

V případě, že se vodoměr nachází uvnitř domu nebo jiné nemovitosti, je vhodné zabránit vystavení vnitřní instalace a vodoměru účinkům mrazu například vnější tepelnou izolací. „Je nutné zkontrolovat, zda nemůže mrazivý vzduch pronikat k vodoměru například otevřeným, případně rozbitým sklepním oknem. Teplota v daném prostoru by se měla dlouhodobě pohybovat nad bodem mrazu,“ uvedl mluvčí společnosti Marek Síbrt. Potrubí vnitřních rozvodů by také mělo být obaleno izolačním materiálem.

„K poškození vodoměru může dojít také v případě, když se někdo snaží zamrzlou vnitřní instalaci včetně vodoměru rozmrazovat vysokou teplotou – například horkovzdušnou pistolí nebo otevřeným ohněm. Tento extrémní zásah většinou vede k tomu, že vodoměr zůstane nefunkční a je nutné ho vyměnit. Poškození plastových částí vodoměru vysokou teplotou při jeho ohřevu je zjistitelné po jeho demontáži,“ sdělil Bouda.

Výše jmenované případy poškození vodoměru pak mají negativní finanční dopad na zákazníka. Chránit je třeba i vodovodní přípojku. V tomto případě je základním faktorem to, aby byla dodržena nezámrzná hloubka, kde se jako minimální krytí doporučuje jeden metr a ve zpevněných plochách až 150 centimetrů.

Scroll to Top