Povodí Moravy: Modernizaci vranovské hráze dokončíme podle plánu

Na jaře 2019 bude dokončena rekonstrukce hráze vodní nádrže Vranov. Příští letní rekreační sezónu tak vodní dílo přivítá s novým přemostěním a hráz bude opět sloužit pěším i cyklistům. Většina prací je v současnosti dokončena. Náklady dosáhnou necelých 60 milionů korun.

„V tuto chvíli jsou hotová všechna mostní pole, položené nosníky i vybetonované ztužující desky. Jsou osazeny zábradelní díly, položen asfaltový koberec. Dělníci už dokončili na hrázi sanaci betonu vzdušného a návodního líce. Do kolaudace zbývá dodělat veřejné osvětlení a elektroinstalaci ve strojovně spodních výpustí, dále osadit ocelové branky a udělat protipovodňové zábrany a nátěry. Všechnu práci i logistiku jsme velmi pečlivě naplánovali tak, aby nedošlo k omezení hlavní rekreační sezóny v příštím roce. Stavba běží bez komplikací a vše nasvědčuje tomu, že hráz otevřeme v plánovaném termínu,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Stavební zásahy do hráze si vyžádal především její nevyhovující technický stav, zejména konstrukce přemostění přelivů.

Vranov také dlouhodobě trápí nízká hladina vody. „V průběhu celého léta jsme dostali řadu dotazů, zda nízká hladiny souvisí pouze s probíhající rekonstrukcí. Hladina je ovšem tak nízko kvůli dlouhotrvajícímu suchu. Vodní nádrž Vranov v letošním roce nejen zásobila úpravnu vody ve Štítarech, ale prakticky celou sezónu zajišťovala průtok v Dyji. Bez zásob vody z Vranova by byla situace na jižní Moravě o poznání horší,“ doplnil Gargulák.

Uspokojivá situace v povodí Dyje nebyla již na podzim 2017. Tehdy bylo Povodí Moravy nuceno přistoupit k mimořádné manipulaci na Vranově spočívající ve snížení odtoku. Opatřením se ušetřilo zhruba 10 milionů metrů krychlových vody. Kvůli letošnímu suchu pracovní skupina Sucho 2018 průběžně reaguje na očekávané scénáře jeho dopadů, a to navržením a přijetím organizačních a technických opatření.

Scroll to Top