Vodárna Plzeň chystá stamilionové investice

Nová retenční nádrž na Vinicích, pokračování výstavby kanalizace ve Lhotě nebo obnova stávající infrastruktury patří k nejvýznamnějším plánovaným akcím Vodárny Plzeň pro rok 2019. Například nádrž za 190 milionů korun, na kterou naváže rekonstrukce a rozšíření kanalizačního sběrače na Roudné, zachytí až šest tisíc kubíků dešťové vody.

Budování kanalizace začalo v roce 2017 a téměř deset kilometrů splaškové sítě včetně tří nových čerpacích stanic odpadních vod vyjde na 155 milionů. Zatímco v případě nádrže Vodárna Plzeň obdrží dotaci až ve výši 110 milionů z evropských fondů, v tomto případě se bude jednat zhruba o 90 milionů. Do modernizace stávajících kanalizačních stok a vodovodních řadů půjde zhruba 230 milionů.

„Průměrná roční částka vynakládaná na obnovu infrastruktury činí u vodovodů 2,8 a u kanalizace 2,3 procenta hodnoty majetku naší společnosti. Společně s Prahou je to nejvíce v České republice,“ konstatoval provozně-technický ředitel vodárny Petr Zelenka.

Voda zdražuje o inflaci

Od 1. ledna 2019 se mírně zvýší vodné a stočné v Plzni. Zatímco v letošním roce činilo za metr krychlový 86,14 korun, v roce příštím to bude 88,38 korun. Cena tak ve čtvrtém největším městě zvýší o dvě koruny, o 2,6 %, což je míra inflace vyjádřená přírůstkem poměrného ročního indexu spotřebitelských cen k 30. červnu 2018 v porovnání s indexem k 30. červnu 2017. „Průměrná čtyřčlenná rodina spotřebuje ročně 140 metrů krychlových pitné vody. Pokud bude mít v roce 2019 stejnou spotřebu vody, zvýšení cen o inflaci se promítne do jejího ročního rozpočtu částkou 313,60 korun. Měsíční nárůst vodného a stočného pro takovou domácnost pak představuje částku přibližně 26 korun,“ vysvětlili vodaři na portálu vodarna.cz.

Technický náměstek primátora a předseda představenstva společnosti Vodárna Plzeň Pavel Šindelář uvedl, že hlavním důvodem pro růst ceny je v Plzni zvýšení vstupních nákladů na úpravu pitné vody a odkanalizování odpadní vody.

Scroll to Top