Botanická zahrada bude zalévat vodou z Vltavy

Pražský magistrát vypíše výběrové řízení na výstavbu vodovodu, který užitkovou vodu z řeky do Troji dopraví. Stavba by měla vyjít na 22 milionů korun. Zahrada doposud zalévá pitnou vodou.

„V prostoru zahrady bude potrubí napojeno na již zbudovanou část páteřního areálového vedení a rovněž na stávající zavlažovací systém,“ píše se v materiálu, který schválili pražští radní. V horní části zahrady bude stát podzemní vodojem. Zřizovatelem zahrady je Praha, která k zalévání prozatím používá pitnou vodu. Na vltavském břehu tak vznikne zařízení, z něhož poteče voda potrubím přes areál Trojského zámku do botanické zahrady. Práce by měly být provedeny v první polovině příštího roku.

K nejdůležitějším akcím metropole v oblasti vodního hospodářství v roce 2018 patří zářijový odkup 49 procent PVK. Hlavní město zaplatilo za podíl Veolii 1,754 miliardy korun. PVK inkasují podle informací zveřejněných v poslední výroční zprávě z roku 2016 z vodného a stočného asi šest miliard korun ročně, z čehož platí Praze dvoumiliardový pronájem a další prostředky míří do infrastruktury. Za investice do obnovy a rozvoje infrastruktury nese zodpovědnost magistrát.

Externí poradci magistrátu dříve uvedli, že se prostředky vložené do odkupu podílu vrátí a dividendy by měly hlavnímu městu do roku 2028 přinést nejméně tři miliardy korun. Praha ale potřebuje získat nadpoloviční podíl v PVK, aby mohla o fungování vodárenství na území města plně rozhodovat. Stoprocentně chce podnik vlastnit do roku 2028.

V roce 2018 zaplatí PVK na nájmu 2,4 miliardy, které budou prostřednictvím Pražské vodohospodářské společnosti směřovat do investic. Přes miliardu PVK vynaloží na modernizaci sítí a opravy infrastruktury samy. Celkově do vodohospodářské infrastruktury půjde 3,4 miliardy korun.

 

Scroll to Top