Zdražuje i voda v Litomyšli

Radnice navyšuje cenu o šest korun za kubík vody. Nově lidé zaplatí za vodné i stočné 69,59 korun. Podle místostarosty Radovana Kašpara za tím stojí zejména plány města na opravu vodovodní a kanalizační sítě a jejich rozšíření pro novou výstavbu. Zvýšené tržby z vodného pak budou promítnuty do zvýšení nájemného, které platí Vodovody s.r.o. městu Litomyšl.

Stanovení sociálně únosné ceny pro vodné a stočné (včetně DPH) v jednotlivých krajích ČR pro rok 2019 vychází ze statistických údajů o příjmech a životních podmínkách domácností za rok 2017, indexované o skutečnou meziroční změnu indexu spotřebitelských cen k II. čtvrtletí roku 2017, roku 2018 a očekávanou meziroční změnu indexu spotřebitelských cen k II. čtvrtletí roku 2019, s využitím údajů z pravidelně zveřejňované Zprávy o inflaci (ČNB).

Průměrné roční čisté příjmy domácností budou vždy aktualizovány a navýšeny o průměrnou inflaci za rozhodné období. Výpočet SÚC na základě průměrného ročního čistého příjmu člena domácnosti dle krajů (NUTS 3) a se specifickou spotřebou vody 88,7 litru na osobu na den zde.

Scroll to Top