Povodí Labe k aktuálnímu vyšetřování Policie České republiky

V polovině listopadu oslovila policie Povodí Labe s Žádostí o poskytnutí informací a dokumentace. Podle vodohospodářů se jedná o informace vážící se k některým obchodním případům v letech 2009 – 2018, kdyby byly dodavateli stavebních prací a služeb dvě nejmenované společnosti.

Rozsáhlý soubor požadovaných dokumentů a informací byl Policii České republiky předán v pátek 7. prosince 2018. Povodí Labe v této záležitosti poskytuje Policii ČR maximální součinnost. Generální ředitel Marián Šebesta vydal příkaz k prověření všech obdobných dodávek od roku 2012 a stanovil speciální podmínky pro postup posuzování efektivity poskytovaných služeb, dodávek a stavebních prací v budoucnu.

Scroll to Top