Jiří Löffelmann: Řešení následků těžby v dole Turów je prioritou Libereckého kraje

Hejtmanství se bude finančně podílet na projektové a inženýrské přípravě navržených opatření, která by měla vyřešit negativní vliv těžby na českém území. Polská strana před rokem poprvé připustila, že rozšiřování dolu Turów může mít negativní důsledky pro podzemní a povrchové vody v severních Čechách. Jestliže to prokáže i odborná studia, jsou Poláci připraveni k finančním a technickým kompenzacím.

V souvislosti se ztrátou podzemní vody je nejohroženější část Hrádku nad Nisou-Uhelná. Čeští geologové se obávají až osmdesátimetrového prohloubení dolu pod úroveň hladiny moře. K poklesu hladiny podzemní vody však na českém území došlo už v 80. letech. Ministerstvo dá na monitoring stavu 30 milionů korun. Dnes se důl nachází kilometr od česko-polské hranice. Po rozšíření to má být jen 300 metrů a těžba má postupně pokračovat až do osmdesátimetrové hloubky pod úroveň hladiny moře, což by s jistotou znamenalo pokles hladiny podzemní vody.

„Řešení následků plánovaného rozšiřování těžby v dole Turów je prioritou Libereckého kraje. Dále se snažíme již dlouhodobě podporovat opatření reagující na období sucha. Chceme zachovat hydrologické funkce krajiny, podpořit vznik tůní a obnovit přirozenou vodní vegetaci,“ uvedl člen rady kraje pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova Jiří Löffelmann, .

Hejtmanství vede odbornou pracovní skupinu ke zlepšení vláhových poměrů na Frýdlantsku. Kraj také nechal zpracovat studie opatření na podporu hydrologických funkcí krajiny v povodí Václavického potoka, který je ohrožen ztrátou vodnatosti právě v důsledku rozšíření blízkého dolu Turów, a dále na zemědělských pozemcích na Frýdlantsku. Liberecký kraj rovněž v říjnu 2018 deklaroval vyčlenění 8,6 milionu korun na spolufinancování projektové a inženýrské přípravy navržených opatření určených k řešení dopadů plánovaného rozšíření těžby polského hnědouhelného dolu Turów na českém území.

 „Jedná se o maximální částku, kterou kraj ze svého rozpočtu může projekty za těchto podmínek financovat. O zbylých 20 % se na základě podmínek dotačního programu ministerstva zemědělství podělí Severočeská vodárenská společnost a Frýdlantská vodárenská společnost spolu s městy a obcemi dotčených regionů,“ dodal Löffelmann.

Scroll to Top