Oprava opevnění hráze na nádrži Holice

Povodí Labe bylo v prosinci 2017 upozorněno nájemcem vodního díla Holice, že nelze napustit nádrž až na provozní hladinu. Následně byla identifikována porucha těsnění hráze spočívající v neúplném zhutnění násypového materiálu a nedostatečné hloubky spárování dlažeb provedené v čase opravy hráze a změny jejího sklonu návodní části v roce 1997.

V únoru vodohospodáři přikročili k přemístění části sedimentu, který byl v bezprostřední blízkosti hráze. Dále pak byly zahájeny vlastní opravné práce, které zahrnovaly omytí hráze tlakovou vodou a odstranění starého spárování včetně odbourání hran hráze u vypouštěcího zařízení. Po těchto úkonech následovaly například dozdění hrází a jejich přespárování. Nakonec byly na hrázi zeminou vyrovnány nerovnosti způsobené pojezdem techniky při opravě.

Scroll to Top