Odběratelé Vodovodů a kanalizací Vyškov si připlatí 111 korun ročně

Představenstvo společnosti posoudilo všechny závazné podmínky, jimiž je vázána, a rozhodlo o zvýšení v nejnižší možné míře vyplývající z povinností z přijatých dotací. Dochází tak ke zvýšení ceny u vodného o 2,30 koruny za kubík vody za vodné a 1,15 koruny za kubík za stočné. Odběratel s průměrnou spotřebou 88 litrů za den zaplatí o 111 Kč za rok více.

„Jsme přesvědčení, že při důležitosti vodárenských služeb pro život každého z nás budou ceny vodného a stočného v porovnání s některými takzvaně zbytnými službami stále přijatelné. Současně je nutné zdůraznit, že v minulosti úspěšně provedená konsolidace finančních analýz dotovaných projektů u Státního fondu životního prostředí ČR a důsledné řízení nákladů umožnilo čtyři roky nezvyšovat cenu stočného v letech 2014–2017 a dva roky cenu vodného v letech 2016–2017,“ vysvětlili vodohospodáři. Firma spravuje 628 kilometrů vodovodních sítí, 309 kilometrů kanalizačních sítí, 5 úpraven vody a 13 čistíren odpadních vod.

Scroll to Top