Na mnoha místech Středočeského kraje vysychají zdroje vody

V regionu je několik oblastí, které pociťují problémy se zdroji pitné vody. Kraj si nechal zpracovat studii, ta upozorňuje například na situaci v rozvojových lokalitách kolem Prahy nebo na trase budoucí dálnice D3. Informovala o tom mluvčí hejtmanství Barbora Tlučhořová.

Zvýšení dodávek pitné vody a zkapacitnění vodojemů bude nutné zejména v okolí Prahy. „Za tímto účelem připravuje Středočeský kraj studii proveditelnosti, která bude podkladem pro jednání s hlavním městem Prahou jako vlastníkem vodohospodářské infrastruktury,“ uvedla mluvčí.

Zvýšit dodávky vody je nutné také s ohledem na budoucí demografický vývoj v okolí metropole. Zásobování středních Čech je totiž úzce provázané s Prahou a z velké části závislé na dodávkách z úpraven vod u nádrže Želivka, Káraný a v pražském Podolí.

Významně posílí infrastrukturu

Téměř 100 středočeských obcí a místních částí dostane nové vodovodní nebo kanalizační sítě. Vyplývá to z jarního plánu rozvoje vodovodů a kanalizací. Region reaguje na aktuální potřeby včetně změn v počtech obyvatel.

„Ve Středočeském kraji výrazně stoupá počet obyvatel. My dnes jako kraj jednáme s magistrátem hlavního města Prahy o koordinaci rozvoje vodohospodářské infrastruktury řekněme ve velké Praze, to znamená v Praze a částí okolo ve Středočeském kraji. A jsem rád, že funguje komise. Já a radní pro infrastrukturu Jana Plamínková k tomu máme aparát, kde tuto problematiku řešíme,“ uvedl v dubnu pro Český rozhlas náměstek středočeské hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera.

Do rozvíjejících částí okolo Prahy by měla téct voda Pražských vodovodů a kanalizací. „Kdybych to řekl úplně, přes pražskou infrastrukturu poteče do Středočeského kraje. Celý ten problém je na začátku. To znamená, už se bavíme o Želivce, přivaděči do Prahy, posílení vlastně zásobníků vody Přední Kopanina a další posílení vlastně zvětšení potrubí přes Prahu, aby se ta voda dostala do Středočeského kraje v dostatečném množství,“ uvedl dále Petera. Podle něj jde o soubor problémů, na které Středočeský kraj potřebuje nejméně tři miliardy korun.

Ilustrační foto

Scroll to Top