Zastřešená čistírna v Řitce omezí zápach

Více než před rokem zahájila obec Řitka u Prahy modernizaci stávající čistírny odpadních vod s cílem zvýšit kapacitu zařízení. Vzhledem k budování nových domů v lokalitě a jejich napojování na kanalizační systém očekává postupný nárůst zatížení objektu. Kvůli zamezení šíření zápachu do okolí se Řitka rozhodla pro zastřešenou variantu čistírny.

Podle zhotovitele stavby, společnosti MEA Water Management, vyžadovaly sklon sedlové střechy a vnitřní uspořádání čistírny individuální řešení konstrukcí. „Na veškeré lávky, schodiště, zábradlí, žebříky, poklopy a pochozí rošty byly použity kompozitní materiály MEA. Konstrukce byly mnohokrát upravovány dle atypických požadavků objektu, stavitele a investora přímo na stavbě. Vzhledem k nízké váze kompozitních konstrukcí je montáž i demontáž rychlá, a navíc materiál umožňuje snadné řezání nebo rozměrové úpravy,“ vysvětlila firma.

Prioritním důvodem pro použití kompozitních materiálů byla zejména životnost a odolnost v uzavřeném, chemicky i biologicky velice náročném prostředí. Ocelové konstrukce v tomto prostředí totiž vydrží zhruba tři roky. Oproti tomu kompozitní konstrukce mají životnost plánovanou na celou dobu provozu čistírny.

Scroll to Top