Unikátní knižní publikace k 60. výročí Ostravského oblastního vodovodu

Kniha, která je pro čtenáře k dispozici i online, detailně popisuje vznik páteřního výrobního a distribučního systému pro výrobu a distribuci pitné vody v moravskoslezském regionu.

Autory publikace jsou ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek a mluvčí společnosti SmVaK Ostrava Marek Síbrt. „V knize zasazujeme vznik vodárenského systému v padesátých letech minulého století do historicko-společenského kontextu dění v regionu, popisujeme prvotní úvahy o tom, jak zajistit dostatek pitné vody pro dynamicky se rozvíjející Ostravsko, původní plány a návrhy projektového řešení, až po jeho realizaci vybudováním údolní nádrže Kružberk, Úpravny vody Podhradí a příslušné infrastruktury nezbytné k tomu, aby bylo možné kvalitní pitnou vodu z Oderských vrchů transportovat do tehdejšího ocelového srdce republiky,“ přiblížil dějovou linku jeden z autorů, Marek Síbrt.

Systém Ostravského oblastního vodovodu se dělí na dvě části: Kružberský skupinový vodovod a Beskydský skupinový vodovod. OOV má 113 vodojemů s kapacitou téměř 303 tisíc kubíků pitné vody a centrální úpravny jsou vzájemně propojeny systémem kapacitních přivaděčů s velkokapacitními vodojemy. To vodohospodářům umožňuje v případě potřeby do značné míry eliminovat problémy s kapacitou některého ze zdrojů a zajistit vysokou spolehlivost a plynulost dodávek.

Kniha obsahuje pestrou škálu fotografií od fotografa Borise Rennera a je k dispozici zde.

Scroll to Top