Pramen Ottovka v Luhačovicích je opět přístupný

Kvůli znečištění byl pramen Ottovka od července 2015 s krátkou výjimkou uzavřen. Dnes již opět slouží veřejnosti. Média o tom informoval ředitel Lázní Luhačovice Eduard Bláha.

„Na základě několika posledních rozborů je v současné době minerální voda mikrobiologicky plně vyhovující. Hosté a návštěvníci znovu mohou bez omezení využívat oblíbený luhačovický pramen,“ vysvětlil Bláha.

Na znečištění se podepsalo i sucho. Přímo u studny nainstalovaly lázně UV lampu, která dezinfikuje vodu. „Technologie dezinfekce vody UV zářením nevytváří žádné škodlivé vedlejší produkty a neovlivňuje chuť ani kvalitu vody. Využití tohoto způsobu úpravy minerální vody je plně v souladu s požadavky Českého inspektorátu lázní a zřídel pod Ministerstvem zdravotnictví ČR,“ pokračoval Bláha.

Lázně nechaly zrevitalizovat i prostředí za altánem Ottovky a přibylo veřejné osvětlení. „Preventivně se tak zamezí zdržování osob, které by mohly ohrozit kvalitu vody. Vyloučit nelze ani vliv pramene Viola, který se nachází několik desítek metrů ve svahu nad Ottovkou. Jedno opatření se proto týkalo i případného vlivu tohoto nedávno navrtaného pramene. Přebytečná voda odtékající z pramene Viola byla svedena povrchovým potrubím mimo Ottovku, aby nedocházelo k případnému ovlivnění její kvality,“ doplnil ředitel lázní.

Scroll to Top