Frýdek-Místek získal dotaci na dostavbu kanalizace, lidé o ni nejeví zájem

Město má zavést kanalizaci do částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky. Někteří obyvatelé těchto lokalit totiž řeší nakládání s odpadními vodami nezákonným způsobem. Celkové náklady činí podle projektové dokumentace 283 milionů korun. 143 milionů má podbeskydské město slíbeno formou dotace ze Státního fondu životního prostředí. Primátor již směřoval výzvu k obyvatelům.

Frýdek-Místek musí mít dostatečný počet uzavřených smluv s majiteli domů, že se na kanalizaci napojí, aby v budoucnu nemusel dotace vracet, jinak se do výstavby kanalizace nemůže pustit. „Zájem o připojení se na kanalizaci je zejména v Chlebovicích a Skalici i přes informační kampaň stále malý. Majitelům tamních nemovitostí přitom nabízíme vybudovat nejen veřejnou kanalizaci, ale taky přípojky k jejich pozemkům. Navíc jim věnujeme projektovou dokumentaci na přípojku od pozemku k domu. Takže by si sami zajistili pouze přípojku na svém vlastním pozemku a na tu by mohli v budoucnu získat příspěvek od města v rámci programu na podporu aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí,” uvedl primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký.

Kvůli laxnosti části obyvatel nedostatečně předčištěné odpadní vody ze septiků často odtékají přímo do potoka nebo zasakují do země. Lidé musí splaškovou vodu odvádět buď do veřejné kanalizace, nebo mít domovní čistírnu odpadních vod, případně nepropustnou žumpu a k tomu evidovat pro úřady doklady o vývozu odpovídající spotřebě v domě.

Pokud se však majitelé dotčených nemovitostí k napojení na městskou kanalizaci nezavážou, město stavět nemůže. Obyvatelé si pak musí kanalizaci vyřešit zákonným způsobem sami. To je ale s velkou pravděpodobností vyjde dráž, než když se připojí na městskou kanalizaci.

„Chtěl bych proto vyzvat občany Skalice a Chlebovic, aby znovu zvážili možnost napojení svých nemovitostí na plánovanou veřejnou kanalizaci, a smlouvu o výstavbě a financování kanalizačních přípojek do konce ledna podepsali a doručili na investiční odbor magistrátu,” řekl Pobucký.

Ilustrační foto 

Scroll to Top