Povodí Odry vyzývá k diskuzi obec Nové Heřminovy

Generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Pagáč požádal starostu obce Nové Heřminovy a všechny členy zastupitelstva o možnost vystoupení na jejich prosincovém jednání. Pagáč chce například zastupitele upozornit na zákonnou povinnost uvést do souladu územní plán obce s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a schválenou politikou územního rozvoje.

„Považovali bychom to za začátek věcného dialogu, který by mezi zástupci státního podniku Povodí Odry a zastupiteli obce Nové Heřminovy pokračoval v následujícím období. Naší představou jsou společná setkání u kulatého stolu, na kterých bychom postupnými kroky mohli odstraňovat některá nedorozumění a odpovědět na konkrétní dotazy,“ uvedl v dopise adresovaný všem zastupitelům Jiří Pagáč.

Generální ředitel podniku rovněž seznámí zastupitele s přípravou i aktuálním stavem prováděných prací na protipovodňové ochraně obyvatel žijících podél horního toku řeky Opavy a současně je požádá o navázání další komunikace.

„Chtěl bych přítomné zastupitele upozornit také na zákonnou povinnost uvést do souladu územní plán obce Nové Heřminovy s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a schválenou politikou územního rozvoje. Z veřejně dostupných zdrojů je zřejmé, že územní plán obce Nové Heřminovy nabyl účinnosti již v roce 1996 a v současné době je zjevně v rozporu s platnými zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje,“ sdělil Pagáč.

Ústavní soud zamítl stížnost obce

Ústavní soud neuznal ve středu 21. listopadu stížnost z roku 2015, kterou bojuje proti vymezení přehrady v krajských zásadách územního rozvoje. V minulosti se obec na Bruntálsku neúspěšně bránila také u krajského soudu i u Nejvyššího správního soudu ČR.

Dnes jsou Nové Heřminovy chráněny před dvacetiletou povodní a s nabízenými kompenzačními opatřeními v souvislosti s výstavbou přehrady je obci nabízena ochrana před tisíciletou vodou na levém břehu a stoletou vodou na pravém břehu. Návrh ochrany je součástí principu, který spočívá v poskytnutí části území obce pro přehradu a její ochranu na stejnou úroveň.

„Obec Nové Heřminovy se domnívá, že Krajský soud v Ostravě a následně i Nejvyšší správní soud porušily zákon a své povinnosti tak intenzivním způsobem, že zasáhly do ústavně zaručených práv na samosprávu, na ochranu příznivého životního prostředí, ochranu vlastnických práv, práva na spravedlivý proces,“ uvedl ve stížnosti k ústavnímu soudu právník obce Radek Ondruš, který zdůraznil, že na rozdíl od ostatních účastníků řízení o přehradě je obec Nové Heřminovy znevýhodněna nepatrným počtem osob, které se mohou této složité problematice věnovat, aniž by byl narušen její chod.

Scroll to Top