VaK Hradec Králové: Cena vody se zvýší o 1,7 %

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové stanovila pro rok 2019 vodné a stočné na 93,56 korun za kubík. Proti současnosti se tak vodné zvyšuje o 0,16 korun a stočné o 1,38 koruny. To představuje navýšení ceny služeb za dodávku pitné vody a odkanalizování o 1,7 %, tedy o 0,6 % nižší, než byla inflace za sledované období červen 2017 – červen 2018. Odběratele napojeného na veřejný vodovod a kanalizaci se změna dotkne navýšením měsíčních výdajů v průměru o 3,50 koruny.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové jsou společností, která zajišťuje komplex činností souvisejících s výrobou a zásobením pitnou vodou, odkanalizováním obcí a čištěním odpadních vod. Působí především na území okresu Hradec Králové a zasahuje i do okrajových částí okresů Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Náchod, Kolín, Nymburk, Jičín a Trutnov.

Dnes vodárny vlastní a spravují vodovodní sítě v celkové délce 1 316 kilometrů včetně 33 817 odbočení pro přípojky, díky kterým je zásobeno více než 160 tisíc obyvatel. V oblasti kanalizací společnost vlastní 520 kilometrů kanalizačních stok a 20 511 odboček pro kanalizační přípojky.

Rozhodující část příjmů VaK Hradec Králové získávají z nájemného od Královéhradecké provozní, která zajišťuje od roku 2005 provoz infrastruktury na základě třicetiletého pronájmu. Loni nájemné činilo 248 milionů korun, letos by mělo dosáhnout 252 milionů korun. V posledních deseti letech VaK Hradec Králové do obnovy sítí investovaly téměř 2,6 miliardy korun.

Scroll to Top