Povodí Labe čistí slepé rameno Orlice v Hradci Králové

Cílem vodohospodářů je podpora růstu kriticky ohroženého rdestu dlouholistého a vzácného rdestu alpského. Poslední původní lokalita výskytu rdestu dlouholistého v republice je ve slepém rameni Orlice v hradecké čtvrti Malšova Lhota.

Specializovaná společnost ze slepého ramene odebírá usazené bahno. Revitalizace je součástí Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Dřeviny určené ke kácení byly vybrány koordinátorkou záchranného programu pro rdest a ke kácení bylo vydáno povolení Magistrátem města Hradce Králové. Na podzim v lokalitě probíhaly práce na přípravě odvodňovací laguny, ve které bude vytěžený materiál odvodněn a následně odvezen na skládku. Veškeré stavební práce by měly být ukončeny do poloviny listopadu 2019.

„Převážná část místní populace rdestu dlouholistého zůstala zachována ve vymezené bezzásahové zóně. Po dokončení revitalizace se rdesty vrátí na původní lokalitu. Vytipované staré a doupné stromy byly na stanovišti ponechány a byla z nich vytvořena torza. Jejich funkce biotopu pro různé organismy tak zůstala zachována,“ uvedla mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

Foto: rdest dlouholistý 

Scroll to Top