V Klimkovicích objevili zapomenutou studnu ze 17. století

Při výkopových pracích na nádvoří zámku v Klimkovicích u Ostravy, kde sídlí také městský úřad, byla odkryta historická studna s hloubkou deseti metrů a šířkou 1,5 metru. V písemných dokumentech je studna zmíněna už v roce 1665.

Původně se na nádvoří pod zem měla začátkem prosincem ukládat první a druhá plastová nádoba na vodu o obsahu čtyř kubíků. Město se totiž v reakci na změnu klimatu a s tím související sucho rozhodlo zachytávat dešťovou vodu. Ta by se v budoucnu používala ke splachování toalet v budově zámku.

Iniciátorem akce byl referent hospodářsko-technického odboru úřadu Petr Bílý. Město zaujala jeho myšlenka natolik, že se rozhodlo doplnit původní projekt napojení zámku na kanalizační řad právě o instalaci sběrných nádob na vodu.

Budova zámku je poslední ve městě, která ještě není napojena na kanalizaci. Využívá totiž septik, jehož zrušení je součástí stavby. V současnosti se tak budou muset všechny stavební práce přerušit. O dalším postupu bude jasněji po konzultaci města s archeology.

Foto, zdroj: patriotmagazin.cz

Scroll to Top