Plzeňský kraj chce významně zlepšit vodu v Hracholuskách

Zelená voda v Hracholuskách, která každoročně komplikuje letní sezonu, má být v horizontu několika let minulostí. Plzeňský kraj chce podpořit vybudování několika čistíren odpadních vod, které nečistoty včas odstraní. Hejtmanství od letošního jara disponuje studií, která popisuje, co snižuje kvalitu vody a jak situaci zlepšit. Její zpracovatelé kraji nabídli víc než 173 opatření za miliardu korun.

Státní podnik Povodí Vltavy provedl od loňského dubna rozsáhlý monitoring vody v přehradě Hracholusky. Zaměřil se také na vodu přitékající ze Mže, potoky a vodní plochy v okolí. Hracholusky se nachází na hranici okresů Tachov a Plzeň sever. Palčivým problémem je fakt, že přehradu už na začátku letních prázdnin napadají sinice. Za monitoring mapující zdroje znečištění zaplatil kraj asi půl milionu korun.

„Kraj už teď ví, co vody znečišťuje. Důvodem zhoršování kvality vody v letních měsících je její nadměrné obohacování živinami, zejména sloučeninami fosforu, které se do ní dostávají,“ uvedla krajská radní pro oblast životního prostředí Radka Trylčová.

Podle výsledků studie by se měly čistírny odpadních vod jednotlivých měst a obcí na přítocích do přehrady modernizovat nebo doplnit o zařízení, která by odstraňovala fosfor z vody. „Ročně do nádrže přitéká ve vodách mezi 17 a 20 tunami fosforu. Naším úkolem je snížit jeho množství k úrovni, jaká je ve vodě přirozená,“ řekl jeden ze zpracovatelů studie Lukáš Vlček. Studie také odhalila, že nejvíce fosforu dokáží zadržet Kosový a Úterský potok.

Dobudování čistíren a příslušné infrastruktury však může trvat pět až deset let. Ještě do konce roku kraj vypíše dotační program se zřetelem na obce u toků k přehradě. „Fosfor je na dně usazen za roky existence samotné nádrže. Pak se k tomu bude muset přistupovat stejně jako ke staré ekologické zátěži. Základem je vyčistit přítoky. Na to, jak poté na čistější vodu zareaguje samotná nádrž, nyní neodpovíme. Teď pouze víme, že nádrž vykvete už po nějaké větší dešťové epizodě na jaře, kdy vzápětí začne svítit slunce. Pokud se podaří eliminovat jednorázové velké vstupy fosforu na přítocích, určitě se to pozitivně projeví,“ doplnil Vlček.

Například Plzeňská teplárenská odebírá vodu z přehrady celý rok. Zásobuje teplem většinu domácnosti v Plzni a má také vlastní čistírnu odpadních vod a chemickou úpravnu vody. „Můžeme z řeky Mže odebrat 4,5 milionu metrů krychlových vody za rok, ale využíváme zhruba polovinu. Kolem půl milionu metrů krychlových do řeky vracíme. Když jsou ale stavy sucha, Povodí Vltavy nám přívod vody omezí,“ sdělil v roce 2017 hlavní ekolog Plzeňské teplárenské Jaroslav Háva.

Scroll to Top