Jihlava zveřejnila záměr pronajmout vodárenský majetek

Krajské město nabídlo k pronájmu vodárenský majetek za 72 milionů korun ročně. Platnost by měla být do konce roku 2020. Jako první o tom informoval jihlavský investigativní portál obcasnik.eu.

„Nečekaný postup města při pronájmu majetku totiž může naznačovat dohodu nebo zárodek dohody s Vodárenskou a.s. jako současným provozovatelem. Vodárenskou plně vlastní Svaz vodovodů a kanalizací (SVAK) Jihlavsko. Před několika lety Jihlava ze SVAKu odešla se záměrem provozovat vodovody a kanalizace na území města samostatně. Tím začaly spory o provozování miliardového vodárenského majetku,“ vysvětlil portál obcasnik.eu.

Jihlava také požádala Kraj Vysočina o použití institutu veřejné služby, a ten tak zřejmě rozhodne ještě tento rok. Nejnovějším záměrem Jihlavy je s největší pravděpodobností pronajmout vodárenský majetek s právem hospodaření, který Jihlava prokazatelně vybudovala, a právo hospodaření svěřila Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko.

„Právo hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko skončilo okamžikem odchodu Jihlavy z vodárenského svazku. Nejvyšší soud konstatoval, že Vodárenská jako provozovatel majetku Jihlavy si nemůže vybírat, komu bude platit nájemné. Současný provozovatel vodárenské infrastruktury si ale může vybrat, jestli má zájem i nadále provozovat vodárenský majetek krajského města zdarma v rámci institutu veřejné služby nařízením Krajského úřadu Kraje Vysočina nebo v klasickém podnikatelském modelu na základě dohody s městem Jihlavou,“ doplnil obcasnik.eu. Situaci budeme nadále sledovat.

Scroll to Top